Jednou z dalších nabízených služeb je vydání označení CE pro nové stroje. Kdy se na Vás firmy obracejí a kdy je nutné mít certifikovaný stroj?

Jedná se většinou o úplně nové stroje nebo stroje, které nebyly vyrobeny na území Evropské unie, au nichž bezpečnost, či funkčnost nedostačuje nebo nehraje primární roli. Podle aktuálně platných norem by měl být každý NOVÝ stroj certifikovaný. Společnosti však bezpečnost, či funkčnost často přehlížejí, jelikož jsou podle nich zbytečné náklady.

Apelem pro změnu je tak ve většině případů ze strany techniků často uvědomují si vysoké nebezpečí na stroji. Velmi často je to také i vstup zahraničního investora do majetkové struktury podniku.
A v nejhorším případě je jedním apelem úraz na pracovišti, na jehož základě začne jednat inspekce práce a další orgány, což často vyvrcholí až v trestním řízení. Následky pak mohou být pro firmu veliké, což si často neuvědomují.

Jaký je postup při certifikaci strojů?

Na základě posouzení rizik stanovíme všechna rizika a navrhneme jejich odstranění, případně doplnění bezpečnosti u strojů. Po odstranění nedostatků dle platných norem je možné podle legislativy vystavit označení CE a vydat ES prohlášení o podobné věci, a tím tedy bude stroj splňovat veškeré legislativní požadavky.

Setkáváte se je falšováním CE označení?

Setkáváme, a to více než je zdrávo. Nejznámější je asi umístění písmen C a E blíže k sobě. Ale v dnešní době jsme již narazili i na několik dalších modifikací, které nejsou přípustné. Většinu falzifikátů odhalíme na základě fatálních nehodných strojů s legislativou.

Popište nám konkrétněji běžný případ certifikace strojů.

Zrovna před týdnem jsme dokončili doplnění zabezpečení a následnou certifikaci strojů jako celek. Zákazník si přál dodat novou část stroje a tu certifikovat. Na základě posouzení rizik jsme zjistili, že je nutné doplnit bezpečnostní kryty a další prvky.

Jednalo se o funkční linku s několika málo bezpečnostními problémy. Největším problémem byl hydraulický olej, který unikal ze strojů na podlahu kolem výrobních linek.

Naše práce spočívá v doplnění bezpečnostních prvků, a to hlavně optické závory a bezpečnostních zámků. Dále také několika mechanických krytů.

Základní a nejdůležitější správou je, že nebezpečné části pracovního prostoru stroje musí být trvale monitorovány a pohybující se části stroje musí být z těchto oblastí spolehlivě odděleny, např. kryty. V tomto případě toto nebylo splněno.

K hlídání těchto prostorů mohou být využity  bezpečnostní optické závory, bezpečnostní zámky s technologiemi RFID nebo systém chycených klíčů (Trapped Key)

Po našem zásahu byla linka stále plně funkční, ale bezpečnější. Zákazník získal na odkaz ES prohlášení o firmě, označení CE. Záruku na dodané komponenty 1 rok a na práci 2 roky. Náklady byly minimální oproti koupi nového stroje . Celá rekonstrukce trvala 2 dny. Příprava zhruba 2-3 týdny.

V dalším článku si podrobněji řekneme o optických závorách a jejich funkci na strojích, či výrobních linkách.

Na dotazy odpovídá projektový manažer Ing. Jakub Steklý.


26.09.2019

 

  PŘEJÍT NA WEB SLUŽBY

  Projektový manažer - služby