PROVOZOVANÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Potřebujete zjistit zda váš stroj splňuje normy?

NABÍZÍME KOMPLETNÍ POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI POUŽÍVANÝCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ ÚPRAV NA STROJI, VYSTAVENÍ CERTIFIKÁTU CE PRO STROJE a další.

- analýza a posouzení rizik
- kompletní realizace opatření plynoucí z posouzení rizik
- kompletní dokumentace (návody, schémata, atd.)
- ES nebo EU prohlášení o shodě
- Vystavení označení CE na zařízení
- posouzení bezpečnosti POUŽÍVANÝCH zařízení dle NV 378/2001 Sb

Výsledkem tohoto procesu bude technická zpráva o stavu strojů, nebo kompletní vyřešení navrhovaných řešení.

Jak poznám nový stroj?

  • používaný stroj je používán uvnitř EU

  • používaný stroj musí plnit minimální požadavky na bezpečnost a plnit podmínky zákona 262/2006 a 309/2006 a příslušného nařízení vlády (378/2001 Sb.)

Co když potřebuji stroj opravit?

Oficiálně se legislativa nových strojů týká všech úkonu, které jsou „více než oprava“, ale pokud nesnižujeme bezpečnost, nebo se nedotýkáme základních fyzikálních parametrů stroje, nestavíme nový stroj, neměníme způsob pohonu (místo hvězda/trojúhelník frekvenční měnič), nezrychlujeme, nezvyšujeme síly ve stroji apod.

Pokud neprovádíme významnou změnu, nemusíme vypracovávat dokumentaci dle požadavku na nový stroj.

Proces certifikace provozovaného strojního zařízení zahrnuje:

  • seznámení s projektem strojního zařízení ve Vaší společnosti nebo přímo ve výrobě

  • vyhodnocení souladu strojního zařízení s minimálními požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV 378/2001 Sb.

  • technickou zprávu o zjištěných nedostatcích

  • konzultaci možných řešení k zajištění bezpečnosti strojního zařízení společně s Vašimi pracovníky v provozu

  • definování potřebných opatření k zajištění bezpečnosti na základě platných nařízení vlády a norem

 

Certifikace stroje, validace , CE pro stroje, bezpečná práce na stroji, zabezpečení stroje, doplnění stop tlačítka, doplnění optických závor, optické závory, certifikace SIL, bezpečnostní kategorie, měření doběhu, nebezpečí úrazu na stroji, performance level, bezpečnostní lis, bezpečnostní dopravník, EMC, nášlapní rohož, bezpečnostní kryt, zakrytování, doplnění krytů