NOVÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Potřebujete zjistit zda váš stroj splňuje normy?

NABÍZÍME KOMPLETNÍ POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI NOVÝCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ ÚPRAV NA STROJI, VYSTAVENÍ CERTIFIKÁTU CE PRO STROJE A DALŠÍ.

Naše služby:
- ES nebo EU prohlášení o shodě
- Vystavení označení CE na zařízení
- posouzení bezpečnosti NOVÝCH zařízení dle ČSN EN ISO 12100:2011

Výsledkem tohoto procesu bude technická zpráva o stavu strojů, nebo kompletní vyřešení navrhovaných řešení.

Jak poznám nový stroj?

 • nový stroj umísťuji na jednotný volný trh EU
 • nový stroj musí plnit základní požadavky na bezpečnost a plnit podmínky zákona 22/1997Sb a 90/2016Sb a příslušných nařízení vlády.
Posouzení rizik strojních zařízení je prvním stupněm v celém procesu vývoje a konstrukce strojního zařízení, které vyhovuje všem současným předpisům a harmonizovaným normám.

Proces certifikace nového strojního zařízení zahrnuje:
 • seznámení s projektem strojního zařízení ve Vaší společnosti nebo přímo ve výrobě
 • vypracování detailní analýzy rizik strojního zařízení zahrnující definování všech možných nebezpečí, jejich zdrojů a možných následků v různých provozních režimech strojního zařízení ve všech fázích životnosti (dle ČSN EN ISO 12 100 nebo dle norem typu C)
 • konzultaci možných řešení k zajištění bezpečnosti strojního zařízení společně s Vašimi pracovníky v provozu
 • definování potřebných opatření k zajištění bezpečnosti na základě platných nařízení vlády a norem
 • vytvoření posouzení rizik zahrnující vše výše zmíněné (ČSN EN ISO 12 100)
 • realizace doporučených opatření k zajištění bezpečnosti strojního zařízení
Pro vlastní realizaci je vhodné mít k dispozici následující dokumenty:
 • celkový výkres zařízení
 • elektrické schéma
 • pneumatické schéma / hydraulické schéma
 • návod k použití
Pokud tyto dokumenty neexistují, budeme konzultovat další postup a jejich vytvoření pro následnou certifikaci.

Jaký je další postup?

Posoudíme, zda byly splněny všechny požadavky nařízen a norem pro bezpečnost strojních zařízení. Na základě toho vypracujeme příslušnou dokumentaci, která bude jednoznačně prokazovat splnění všech uvedených předpisů. Tato dokumentace musí být u Vás uložena po dobu 10 let od uvedení strojního zařízení na trh.

Vystaví se ES prohlášení o shodě a následně se na strojní zařízení umístí značka CE.Prohlášení o shodě

Jak dlouho celý proces trvá?

Termín je stanovena podle složitosti strojního zařízení a bude uvedena v cenové nabídce po provedení prvotní obhlídky zařízení ve Vaší společnosti nebo ve výrobě

Jaká je cena?

Cena je stanovena podle náročnosti strojního zařízení a bude uvedena v cenové nabídce. Cenovou nabídku Vám zašleme poté, co nás budete kontaktovat a sdělíte nám základní údaje o strojním zařízení. Cestujeme po celé ČR, doprava není účtována.

 

ČSN ENISO 12 100, EMC, SIL, bezpečnostní kategorie, dvoukanálové zapojení, bezpečný obvod, zpětná vazba, bezpečnostní funkce, resetovací tlačítko, validace, certifikace SIL, jak stanovit PL, performance level, procesní bezpečnost, minimální požadavky na strojní bezpečnost, procesní bezpečnost